wie zijn we?

Dagopvang ‘De Wurpskes’ is opgericht in 1991 en is ontstaan vanuit buurtwerk ’t Lampeke. Men stelde op dat moment vast dat vele kwetsbare gezinnen in de reguliere kinderopvang uit de boot vielen. Belangrijke drempels vormden de kostprijs, de afstand, de nood aan specifieke zorg maar ook het gebrek aan vertrouwen in en de vooroordelen over de formele opvangvoorzieningen en vice versa.

In kinderdagverblijf De Wurpskes kunnen tien baby’s en peuters tussen 6 weken en 3 jaar die binnen een kansarm  gezin opgroeien terecht voor een kwalitatief goede en aangepaste dagopvang. Er is zeer veel aandacht voor de ontwikkelingskansen van elk kind. Er is een duidelijke plaats voor opvoedingsondersteuning. Ouders worden intensief begeleid en krijgen kansen om samen met hun kinderen verder te groeien in de opvoeding.