visie

Belangrijk uitgangspunt is dat de visie van dagopvang de Wurpskes kadert binnen de visie en de uitgangspunten van Buurtwerk ’t Lampeke als ge├»ntegreerde buurtwerking. Wij verwijzen hiervoor naar het algemene deel van onze website.   

Concreet voor de Wurpskes is de centrale doelstelling om elk kind  en zijn/haar ouders de kans te geven om te worden wie het in potentie kan zijn en zo voldoende draagkracht kan ontwikkelen om volwaardig te functioneren. Wij richten ons net op die gezinnen met kinderen van de jongste leeftijd vanuit de overtuiging dat het proces van maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting reeds bij de geboorte begint. Daarom willen we de groeikansen van deze kinderen (en hun ouders) optimaal tot ontwikkeling laten komen.
 
Op het niveau van de samenleving willen we vanuit onze expertise onze ervaringen en inzichten inventariseren. Naar het beleid toe nemen we vanuit deze basiswerking een signaalfunctie op en streven we samen met andere organisaties naar beleidsverandering en verbetering, in dialoog met de beleidsmakers . Zo maken we het ook voor deze groep gezinnen mogelijk om een volwaardige plaats te hebben binnen het reguliere circuit.