hechting

Vanuit de Wurpskes hebben we een duidelijke focus op de ontwikkeling en het versterken van hechting van de jonge kinderen. Deze focus vertrekt vanuit de noden en de vragen binnen de werking of speelt in op de dagelijkse realiteit van onze gezinnen.

We verwijzen hier o.a. naar ons boek 'helpende handen in de kinderopvang'. Dit boek is uitgangspunt voor onze manier van werken en tegelijk pedagogisch materiaal voor diverse opleidingen in de kinderopvang/sociale sector. Dit boek is ondertussen toe aan haar derde druk. Wij begeleiden ook vorming rond dit thema