niveau van de samenleving

Op het niveau van de samenleving streven we ervoor dat er een visie ontwikkeld wordt rond de opvang van kansarme  kinderen binnen het reguliere circuit. We gebruiken hiervoor onze ervaring en kennis die we binnen dit project hebben opgebouwd.

We werken mee aan studiedagen en onderzoeken, die een invloed kunnen hebben naar de beleidsmakers toe, we bieden vormingen aan op maat en we nemen deel aan relevante werkgroepen of samenwerkingsverbanden. We verwijzen hiervoor ook naar het algemene deel van onze website bij gezinsgericht werken. 
 
Drie concrete voorbeelden ter illustratie:
  • Medewerking aan een onderzoek door de Koning Boudewijnstichting en het Fonds van bpost in het kader van alfabetisering. Centraal thema was het werken rond alfabetisering bij gezinnen met jonge kinderen. Dit resulteerde o.a. in een lijvig rapport met een aantal concrete bevindingen naar de beleidsmakers toe. Tegelijkertijd was er ook een dialoog- en uitwisselingsmoment op 8 september 2010, waarin wij inhoudelijk één van de panels stoffeerden. Geïnteresseerden kunnen dit rapport altijd komen inkijken in de werking of een exemplaar aanvragen via de Koning Boudewijnstichting (www.kbs-frb.be).
  • Deelname aan de werkgroep ‘de Brug’: in dit overleg zitten een aantal organisaties samen rond de tafel om de noden te inventariseren met betrekking tot 0-6-jarigen. Deze werkgroep werkte zowel praktisch als inhoudelijk ondersteunend om 3 concrete projecten mogelijk te maken, die op deze noden inspeelden. Meer info hierover kan je lezen in ons jaarverslag 2009
  • We geven vorming aan begeleiders van gezinnen met jonge kinderen. Zo gaven we o.a. een vorming aan de kindbegeleiders van kindercentrum Craenendonck in Leuven en aan de personeelsleden voor de verpleging en thuisverzorging van Kind en Gezin, Provincie Vlaams-Brabant.