doelpubliek

De opvang en ondersteuning die we bieden, gaat naar baby’s en peuters uit kansarme gezinnen. De ouders van de kinderen zijn vaak politiek vluchtelingen, jonge moeders, generatiekansarme gezinnen of zeer zwaar geschonden ouders. Via een ge├»ntegreerde en buurtgerichte aanpak en overleg of samenwerking met verschillende organisaties bestrijden we de uitsluiting van deze groep kinderen en hun gezin en bevorderen we hun integratie. Voor sommige ouders zijn  taallessen heel belangrijk om steeds meer te kunnen participeren aan de maatschappij. Andere ouders volgen of starten een opleiding die leidt tot een betere werksituatie. Ze herwinnen hun zelfvertrouwen of breken met negatieve relatiepatronen. Bij sommige gezinnen is de kansarmoedecirkel heel moeilijk te doorbreken. Dit vraagt een langdurige en integrale aanpak, waarbij de vertrouwensband tussen de ouder en de werking centraal staat.