wat doen we

De Wurpskes wordt door Kind en Gezin gesubsidieerd als kansarmoedeproject (intussen al 20 jaar) met een extra aanbod naar kansarme  kinderen en hun gezin. Doorheen deze geschiedenis hebben we ervaring met, kennis over en een bepaalde attitude in het werken met kansarme  gezinnen opgebouwd. Het is minstens duidelijk geworden dat we een langere, intensievere weg moeten bewandelen om onze doelstellingen te bereiken. 
 
Veel aandacht gaat naar het opbouwen van een hechte relatie met de aanwezige kinderen en hun ouders. Enkel vanuit deze relatie kunnen we verder werken. We merken dat het tempo, waarbinnen deze relatie wordt opgebouwd, verschilt van kind tot kind en van ouder tot ouder. Dit wil automatisch zeggen dat we zeer gedifferentieerd en op maat (moeten en willen) werken.
 
Binnen dit aanbod onderscheiden we 3 niveaus:

niveau van de kinderen

niveau van de ouders

niveau van de samenleving