als stagiair

Onze werking stelt zich als stageplaats open voor alle opleidingen die een kwaliteitsvolle omgang met kinderen nastreven. We vinden het belangrijk om, via het contact met de stagiairs en de scholen, voeling te houden met het opleidingsveld en om elkaar via uitwisseling van kennis en ervaringen te versterken.

Als je meer info wil over een mogelijke stageplaats neem je contact op met wurpskes@lampeke.be. We nemen dan contact met je op.

Proefdagen

Dit is zeer belangrijk als stagiair(e). Vooraleer je kan beginnen, moet je eerst twee of drie proefdagen meedraaien in onze werking. Tijdens deze proefdagen snuif je de sfeer van de werking op en kan je voor jezelf de knoop doorhakken of de Wurpskes de plek is waar je als stagiair(e) voor kiest. Wij kijken intussen of jij over een minimum aan basishouding beschikt, nodig om de stageperiode voor een langere periode aan te vatten. Na deze proefdagen beslissen wij of je als stagair(e) aan de slag kan binnen onze werking.
 
Instapweekend
Als stagiair(e) neem je deel aan het jaarlijkse instapweekend. Dit maakt deel uit van je stage in de werking, ook als je tijdens een andere periode van het schooljaar stage loopt. Dit weekend gaat telkens door in de maand oktober. Het is zeker de moeite waard en biedt je op een korte en krachtige manier een inzicht in onze werking en onze manier van werken.  Het instapweekend wordt jaarlijks georganiseerd voor alle personeelsleden, stagiairs en vrijwilligers van Buurtwerk ’t Lampeke vzw. Op een actieve en intensieve manier krijg je achtergrondinformatie over kansarmoede en de visie van werken binnen buurtwerk ’t Lampeke, o.a de basisschakelmethodiek en de kleine ontmoeting. Er zijn getuigenissen mensen uit kansarmoede, we spelen een ervaringsspel rond kansarmoede en leren de buurt kennen via een uitgebreide buurtwandeling. We staan ook stil bij het belang van een goede begeleidershouding en het werken in betrokkenheid en samen met mensen in kansarmoede.
Het instapweekend is tegelijk een fijne manier om kennis te maken met andere stagiairs en vrijwilligers en met de personeelsploeg.
Het weekend is gratis en gaat door in de eigen lokalen.
 
 Lees hier het programma voor 2023-2024.