niveau van de kinderen

De realiteit toont ons dat kinderen die opgroeien in kansarme  gezinnen meer kans hebben op een ontwikkelingsvertraging of een ontwikkelingsachterstand op het vlak van taal, motoriek, sociaal gedrag,... Dit wordt bevestigd door heel wat studies en wetenschappelijk onderzoek. Door deze kinderen een hechte relatie en structuur aan te bieden, geven we ze de nodige basis (houvasten en veiligheid) om zich te kunnen ontwikkelen. Daarenboven kunnen ontwikkelingsproblemen op deze jonge leeftijd met een gerichte observatie vlug onderkend én aangepakt worden. Dit vergt natuurlijk extra aandacht, overleg binnen de personeelsploeg, terugkoppeling naar de ouders en ondersteuning & coaching van specialisten binnen de hulpverlening. Het belang van veel momenten waarop men individueel ( één-op-één-contact) met het kind kan bezig zijn, staat hierbij centraal.