afspraken

Voor de start van de opvang wordt het huishoudelijk reglement met de ouders stap voor stap overlopen en getekend. Duidelijke afspraken zijn zeer belangrijk en helpen om een goede samenwerking tussen de Wurpskes en de ouders tot stand te brengen. Omdat wij een persoonlijke relatie tussen ouder en opvang, waarbinnen die essentiĆ«le vertrouwensband kan groeien, zo belangrijk vinden, werken wij enerzijds met regels, die voor all gezinnen gelden, maar maken we tegelijkertijd ook een afsprakenkader op maat. Er wordt gezocht naar oplossingen, wanneer er zich problemen stellen. Dit kan rond het uur van brengen en halen of de betaling zijn, maar ook over de plaats die de ouder in de werking heeft en wanneer hij/zij kan binnenspringen voor een tast koffie en een gesprekje. Deze afsprakennota wordt ook opgevolgd. Als er zich een probleem stelt, spelen we kort op de bal en laten we de zaken niet aanslepen. Dit is opnieuw essentieel om de goede samenwerking en de vertrouwensband te behouden en sterker te maken.