niveau van de ouders

We ondersteunen de ouders ifv. hun vragen en de noden. In die ondersteuning staan twee drie zaken centraal.

  • De relatie tussen ouder en kind krijgt mogelijkheden om versterkt en (soms terug) opgebouwd te worden, zowel naar de moeder als de vader toe. Binnen de werking, buitenshuis en binnen de thuissituatie wordt hieraan gewerkt. Dit gebeurt in een proces, dat samen met de ouders wordt opgezet en waar het opbouwen van een vertrouwensrelatie een essentiĆ«le voorwaarde is om verder te werken.
  • Samen met ouders zoeken we naar oplossingen om rust en structuur te brengen in hun leven & gezinssituatie, daar waar nodig. Heel wat ouders worden geconfronteerd met verschillende problematieken tegelijkertijd. Het is belangrijk dat ze een plek hebben om te ‘ontstressen’ en op adem te komen, maar tegelijk ook ondersteuning krijgen in hun zoekproces hoe ze als ouder (kunnen en willen) functioneren.
  • Vanuit de Wurpskes vervullen we een centrale brugfunctie tussen ouders en hulpverleningsdiensten. Voor een aantal gezinnen moet deze brug nog gebouwd worden. Hoewel zij met veel problemen geconfronteerd worden, zijn zij nog niet of onvoldoende bekend met de mogelijkheden binnen de hulpverlening. Voor andere gezinnen dient de bestaande brug, daar waar nodig, verstevigd te worden. Beide partijen zijn soms ontgoocheld in elkaar, met als gevolg dat het hulpverleningsplan op de achtergrond dreigt te verdwijnen. We proberen deze relatie tussen ouder en hulpverlening te herstellen en versterken ouders in hun mogelijkheden om op een evenwaardige manier deel te zijn van deze relatie. Indien dit niet mogelijk is, zoeken we samen met de ouders naar nieuwe mogelijkheden.