situering

Dagopvang de Wurpskes is een kleinschalige opvang voor baby’s en peuters tussen 6 weken en 3 jaar. De Wurpskes is opgericht in 1991 door Buurtwerk 't Lampeke vzw. De buurtwerking stelde immers vast dat heel wat maatschappelijk kwetsbare gezinnen binnen de reguliere kinderopvang uit de boot vielen. Belangrijke drempels hiervoor waren de kostprijs, de afstand en de nood aan specifieke zorg. Daarnaast speelde ook het gebrek aan vertrouwen en de vooroordelen over elkaar zowel bij de gezinnen en de reguliere opvangvoorzieningen een belangrijke rol. Wij merkten vanuit onze buurtwerking dat de plek en de band die de ouders nodig hadden met een initiatief en het personeel, essentieel waren binnen dit verhaal.

Twintig jaar later is dagopvang de Wurpskes (erkend als project van onbepaalde duur door Kind en Gezin) nog steeds een belangrijke deelwerking. Zij brengt voortdurend expertise binnen rond het werken met gezinnen met jonge kinderen en maakt het mee mogelijk dat wij als buurtwerking een integrale en gezinsondersteunende werking kunnen zijn.
 
Dertig  jaar later is er heel wat gebeurd in de sector van de kinderopvang. Er is, gelukkig maar, meer aandacht voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Maar er is nog heel wat werk aan de winkel. Daarom kiezen we ervoor om onze expertise en inzichten te delen met de reguliere kinderopvangsector, zodat ook zij hun sociale functie sterker meer en meer kunnen realiseren. Op het Leuvense niveau maken we o.a. daarom deel uit van het CKO ‘het kind’ (www.kinderopvangleuven.be). Wij zijn vanuit deze keuze ook lid van de stuurgroep & de intervisiegroep sociale functie en het Platform voor Vernieuwing van de Kinderopvang van Kind en Gezin.  En tenslotte bieden wij ook vorming aan, specifiek voor de sector van de kinderopvang (voor- en buitenschools) rond het werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en gezinnen.