Vormingspakket voor scholen

We zijn volop bezig een vormingspakket te maken voor toekomstige kindbegeleiders en hulpverleners in de kinderopvang. De Wurpskes wil de ervaringen, de expertise en het ‘buikgevoel’ dat binnen de organisatie op het vlak van opvoedingsondersteuning aan kansarme gezinnen kon groeien op een krachtige manier bundelen, verbreden en verdiepen. Omdat kansarmoede een grote impact heeft op de ontwikkelingskansen is het immers van cruciaal belang dat (toekomstige) professionelen toegerust worden met zo veel mogelijk bagage om de zorg voor deze kinderen en hun ouders op een goede manier op te nemen. Veel aandacht gaat hierbij naar het stimuleren van een veilige hechting.

Meer info bij Karen Daniels via wurpskes@lampeke.be of 016201534

    Share