project rond hechting

Met dit project organiseren we begeleide momenten tussen een kind én zijn/haar ouder(s). Op die manier willen we ons aanbod rond de interactie tussen ouder en kind uitbreiden en intensifiëren. Tijdens deze momenten gaan we met de signalen die de kinderen in de opvang geven aan de slag. De vertrekvraag is: ‘Welke capaciteiten kunnen de ouders nog beter ontwikkelen om dit kind te begeleiden bij het opgroeien ?’ De momenten zelf bestaan altijd uit 'samen iets doen'. We kiezen hiervoor omdat dit voor ouders én kind een belangrijke manier van leren is.

Enkele voorbeelden: een namiddag thuis spelen, een uitstap naar de speeltuin of het park, samen gaan zwemmen en een bezoekje naar de bibliotheek. Een bezoekje aan de bibliotheek kan gelinkt worden aan ons tweede project. 

De ouders krijgen als opdracht om deze activiteit als gezin te herhalen, maar zonder begeleiding. Na een aantal activiteiten kunnen ook rituelen tot stand komen: als gezin samen eten aan tafel, een slaapritueel met tanden poetsen en een boekje lezen of vaste speelmomenten tussen ouder en kind. We vertrekken hierbij altijd vanuit de vastgestelde noden van het kind en vertalen dit naar de ouder(s) tijdens de begeleide interactiemomenten. We zijn ervan overtuigd en merken in de praktijk dat dit project een ondersteuning betekent in het opvoedingsproces en de band tussen ouder en kind versterkt.

We willen bij dit project ook de link leggen met het project ‘Koffer Schaapen het project ‘(h)echte banden. Ook deze projecten werken rond het thema ‘hechting tussen ouder-kind’.

Tenslotte hebben we vanuit het project rond hechting  ook ‘Vaders in Zicht’ ontwikkeld, waarbij we specifiek de vaders uit gescheiden gezinnen de kans willen geven om deze band met hun kind te ontwikkelen. Maar voor ‘Vaders in Zicht’ zoeken we momenteel nog projectsubsidies, om dit verder volwaardig te kunnen uitbouwen.

 

    Share