links

We verwijzen hierbij ook naar de linken, opgesomd in het algemene deel van deze website. 

Hieronder vind je enkele linken, die specifiek te maken hebben met dagopvang de Wurpskes.
 
Deze website is het resultaat van het samenwerkingsverband CKO ‘het Kind’ in Leuven. Wij zijn partner binnen dit samenwerkingsverband en brengen hier o.a. onze expertise rond het werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen binnen.
 
De website, waarop zowel ouders als professionelen terechtkunnen met hun vragen en waarop je een massa informatie vindt. Je vindt er ook de beleidsteksten en verslagen van vergaderingen, die publiek worden gemaakt.
 
Zo kregen we o.a. vanuit de actie ‘STOP armoede’ van groep Arco (2008) een subsidie om de relatie en de interactie tussen ouders en kinderen te versterken. We kregen binnen dit kader ook nog een prijs, waarbij de inkomsten van een kerstconcert in Leuven aan de Wurpskes werd geschonken.
 
Passant vzw is een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, waar wij mee samenwerken ifv. specifieke vragen binnen onze werking.
 
 
Buurtwerk ’t Lampeke heeft een structurele samenwerkingsovereenkomst met Welzijnszorg vzw. Maar recentelijk gaven ze de Wurpskes een extra projectsteun. En daarom krijgen ze hier nog eens een plaatsje.
 
    Share