bibliotheek

Binnen onze dagopvang werken we erg intensief met en rond taal. Taal biedt kinderen de kans om in contact te staan met zichzelf, met de ander en met de wereld die hen omringt. Er zijn vele manieren om een taal te verwerven: door woorden te krijgen voor wat je voelt/bezig houdt/doet, door liedjes te zingen, door boekjes te lezen,…

Het idee van de bibliotheek ontstond vanuit de realiteit dat de stap voor ouders naar de stadsbibliotheek te groot is. Door ouders en kinderen de kans te geven om boekjes te ontlenen in de werking, krijgen ze de kans om het systeem van een bibliotheek (mét uitleenkaart en uitleentermijn, maar zonder boetes) onder de knie te krijgen. De voorleesmomenten thuis worden opgevolgd. Waar nodig, krijgen ouders advies en tips of wordt het voorlezen samen geoefend. We merken dat de bibliotheek een belangrijke plaats inneemt binnen de werking en dat de voorleesmomenten thuis de band tussen ouders en hun kinderen versterken. De opstap naar de ‘grote bibliotheek’ wordt kleiner naarmate ouders de voorleesmicrobe te pakken krijgen.
 
We maken bij dit project ook een verbinding met het project ‘Koffer Schaapen ‘(h)echte banden. Ook deze projecten besteden aandacht aan boeken, vertellen, lezen en voorlezen. Ook in de kinderwerking is er een bibliotheek en lopen er twee projecten, de Rugzak en Leesmaatjes, die werken rond en met taal en boeken. Zo herkennen ouders, die kinderen hebben in de dagopvang en de kinderwerking, dezelfde structuur en kunnen ze verder bouwen. Dit geldt natuurlijk ook voor die kinderen, die doorgroeien naar de kinderwerking.
 
Binnen dit kader maakten we ook de dvd ‘met een boekje op schoot’, die ondersteunend werkt bij vormingen met ouders rond vertellen en (voor-)lezen. Meer informatie hierover vind je op het algemene deel van onze website.  Er start in het najaar van 2010 ook een voorlees- en vertelgroep met ouders van dagopvang de Wurpskes en kinderwerking Fabota.
    Share